+ 48 501 570 697

Status prosumenta to jeden z kluczowych czynników zwiększających opłacalność fotowoltaiki.

Przyłączenie domowej mikroinstalacji do sieci energetycznej sprawia, że stajemy się prosumentem - konsumentem energii będącym jednocześnie producentem i odbiorcą prądu. Osoby takie rozliczane są zależnie od tego, jak dużą instalacją dysponują. W 2021 roku właściciele instalacji o mocy do 10 kW korzystają z upustu w stosunku 1 do 0,8, natomiast posiadacze instalacji od 10 do 50 kW po nowelizacji przepisów w stosunku 1 do 0,7.

Oznacza to, że dostawca indywidualny, który ma instalację fotowoltaiczną do 10 kW, wysyłając do sieci 1000 kWh, odbiera 800 kWh, właściciel mikroinstalacji o mocy od 10 do 40 kW wysyła 1000 kWh, a odbiera 700 kWh.

W takim rozliczeniu nie ma już opłaty dystrybucyjnej, a płacimy jedynie opłaty stałe, które w przybliżeniu wynoszą około 160zł rocznie. Będą to po prostu opłaty, które na rachunku wyróżnione są jako: opłata abonamentowa, jakościowa, przejściowa i handlowa.

Jak działa to oddawanie i przyjmowanie prądu? właściciel paneli fotowoltaicznych odsyła do sieci nadwyżki prądu wygenerowane przez instalację, a pobiera z powrotem, gdy panele fotowoltaiczne nie działają - na przykład w nocy. Można więc powiedzieć, że nadwyżki prądu z fotowoltaiki są magazynowane przez krajowy system energetyczny.

To rozwiązanie potęguje opłacalność fotowoltaiki, bo wyprodukowaną latem nadwyżkę prądu możemy wykorzystać w okresie o niższej lub zerowej produkcji np. w zimie, a także w nocy. Dzięki temu fotowoltaika zasila nasz dom całą dobę, cały rok.

Zadzwoń